Galerie d'images

Chateau I Maradi

Chateau I

Chateau I Maradi Chateau I Maradi

Forage Agadez

Forage

Forage Agadez Forage Agadez

Réservoir Chinois de Zinder

Réservoir Chinois

Réservoir Chinois de Zinder Réservoir Chinois de Zinder

Réservoir n°3 Agadez

Réservoir n°3

Réservoir n°3 Agadez Réservoir n°3 Agadez

Réservoir R10 Niamey

Réservoir R10

Réservoir R10 Niamey Réservoir R10 Niamey